Bảng giá giảm cân

Bảng giá giảm cân bằng công nghệ

TT CÔNG NGHỆ THỜI GIAN GIÁ TIỀN 1 Otesaly tan mỡ nọng cằm 1h30 12.000.000 2 BODY CONTOURING tạo đường nét cơ thể 1h30 25.000.000- 45.000.000 3 D-OTESALYCOOL đốt mỡ […]