Bảng giá giảm cân bằng công nghệ

TT

CÔNG NGHỆ

THỜI GIAN

GIÁ TIỀN

1

Otesaly tan mỡ nọng cằm

1h30

12.000.000

2

BODY CONTOURING tạo đường nét cơ thể

1h30

25.000.000- 45.000.000

3

D-OTESALYCOOL đốt mỡ thần kỳ

2h

51.000.000 – 108.692.000

4

D-Otesalycool II Giảm cân không hút mỡ

2h

24.000.000 – 40.000.000

Bảng giá giảm cân bằng công nghệ 3.86/5 (77.14%) 7 votes